Når du bruger erhvervs rengøring online, kan du få en masse muligheder for at bestille fra netop den udbyder du ønsker. Ved at kontakte flere forskellige firmaer og fortæller om virksomhedens størrelse samt dine krav til rengøringen, kan du få en god fornemmelse af priserne, hvorefter du kan vælge den bedste løsning.

Tidligere mente man at et Micro SD kort ikke kunne have mere end 2 GB plads. Senere opdagede man teknologi som giver Micro SD kort en maksimum kapacitet på hele 2 Tb. Det svarer til 1000 gange så meget plads, som først antaget. Når disse kæmpe kort bliver hverdag, giver de helt nye muligheder.

Som professionel foredragsholder der er mit eget diasshow vigtigt. Jeg opbevarer også altid hele mit eget gode shoq på sådan et smart Memory Stick PRO Duo. Dette skyldes jo at undertegnede førhen havde købt et fint kamera der benyttede Memory Stick PRO Duo. Dengang det gik helt i stykker havde jeg jo et Memory Stick PRO Duo til overs, som jeg jo brugte til at gemme filer på. Ligesom et USB kort, bare endnu mindre. Nu elsker undertegnede mit ...

Flere danskere bliver glad for at tage på jagt i naturen. Den skønne følelse som det kan give samt det vidunderlige fællesskab som man udvikler under sådan en fantastisk jagt er helt vidunderlig. Men det er alligevel meget vigtigt at man husker det rigtige jagtudstyr, det er ikke på nogen måde nok bare at iføre sig gummistøvler og bevæge sig helt ud i en skov. Jagtudstyret er faktisk en meget væsentlig del af hele jagtturen. Ikke nok med at ...

Den respekterede bedemand i Slagelse havde ejet en bedemandsforretning i rigtig mange år. Han valgte allerede som ung, at bedemanden skulle blive bedemand i Slagelse. Hele hans store familie havde haft den samme stilling og bedemandsforretningen havde været gået i arv i en hel del generationer. Den vellidte bedemand i Slagelse fejrer nu 20 års arbejdsjubilæum i år, jeg tog ned og talte med ham omkring tilværelsen som en bedemand i Slagelse, og hvad andre kunne gøre hvis man ...