Denne IT afdeling er fantastisk

By:

Vores nye IT afdeling var ikke lige sådan en helt nem opsætning. For det er jo sådan et ganske skrøbeligt system der pludselig går meget ud over selve vores virksomhed, hvis nu det ikke lige virker. Lykkeligvis så har vores server support, hjulpet os med at kunne gøre IT afdelingen meget bedre. Jeg arbejder jo som en leder for sådan en større redaktion. Vi står jo for at skrive samt lave selve avisen rent digitalt. Herefter så sendes den så ud til trykkerier, samt vores internet afdeling. Men for 5 måneder tilbage havde vi jo behov for sådan en friske IT afdeling. Vores gamle aviser, var usorterede, samt vi løb jo også snart tør for plads. Vi havde brug for nogle kæmpe servere der kunne rumme alle vores aviser, samt samtidig give ansatte adgang til alle disse avis filer. Vi lavede sådan et samarbejde med en server support der kunne gavne hele vores IT afdeling. De kom med råd angående nye indkøb af netop den helt rette server til vores IT afdeling, samt hvorledes det nu også blev sat allerbedst op. Og lige siden der har denne server support også hjulpet os rigtig meget.

Vores IT afdeling har slet ikke før det arbejdet med helt så kæmpe servere, samt så indviklede programmer. Det var godt med en god server support. Man altså derfor var der stadigvæk også besværligheder under turen. Vi skulle også overføre samtlige vores aviser til den nye server, ud fra den forrige. Og dette tog lang tid, samt gjorde jo også at vores medabrejdere slet ikke havde adgang til selve vores system i hele 2 dage. Herefter var vores system klar på den nye server. Vores IT afdeling havde også med hjælp fra denne server support, installeret dette hele korrekt. Og selvom vores medarbejdere måtte være på arbejde helt uden for vores system, jamen så var de jo glade for resultatet. Pludselig var der komplet styr på vores nye server, samt den var hurtigere end før. Og ved hjælp af vores server support, fik vi jo også en meget bedre server end denne forrige. Men sådan efter 2 uger, gik hele vores server jo ned. Vores IT afdeling vidste overhoved ikk, hvad som de havde gjort forkert. De kontaktede jo også straks vores god server support, der ikke selv kunne finde nogen speciel fejl ved hele systemet. Men efter længere tid, så opdagede vi jo at sådan et dumt kabel nu sad helt løst i vores server. Og med dette på plads så virkede vores IT afdeling også igen.

Men siden dengang så har hele vores IT afdeling også lært meget af denne server support. Og selvom de stadig også har spørgsmål, så sker det jo slet ikke ofte. Undertegende nyder jo også hvor effektiv hele vores server support har været. Uanset hvornår at det nu har været nogle nye problemer, så har de jo ganske hurtigt reageret, samt hjulpet os. Og det har også gjort hele vores IT afdeling helt tryg ved sådan at skulle stå og arbejde med sådan et stort IT projekt. Grundet hele vores server support, så har vi i dag sådan et fantastisk internt system, hvor at samtlige ansatte nemt kan overskue produktionen af dagens avis. Samtidig så har vi  jo faktisk også lært den stor vigtighed af at lave sikkerhedskopier, som at vores IT afdeling gennemfører hver uge. Vores server support har desuden anbefalet nogle smarte programmer der giver god mulighed for sådan flere medarbejdere at kunne ændre inde i det samme dokument samtidig. På den måde opstår der ikke nogle fejl, ligesom vi jo ellers før havde set. Vi sætter pris på vores IT afdeling, samt dette hårde arbejde for sådan også at gøre hele vores system enklere samt hurtigere. Herudeover så vil jeg jo sige stor tak til hele denne server support for deres hjælp. For uden dem, havde vi jo sikkert stadigvæk denne meget gamle og langsomme server, samt sådan en IT afdeling der ikke vidste så meget omkring servere.

Posted in: Kategori